Adaptacje projektów

Wymagane dokumenty

  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
  • potwierdzenie dostępu działki do drogi publicznej
  • mapa do celów projektowych w skali 1:500 (skan)
  • warunki przyłączenia do sieci energetycznej
  • warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  • warunki przyłączenia do sieci gazowej
  • badania geologiczne gruntu

Zadzwoń do nas lub napisz, a my oddzwonimy z ofertą!
Bezpłatnie skonsultuj wszelkie zmiany oraz skalkuluj indywidualną cenę Twojego zlecenia!