Adaptacje projektów

Zakres prac podstawowych przy wykonywaniu adaptacji

 • sprawdzenie zgodności projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy,
 • wykonanie projektu zagospodarowania działki na aktualnej mapie do celów projektowych z
 • lokalizacją zakupionego projektu wraz z dodatkowymi elementami tj. dojściem, dojazdem, miejscami parkingowymi, lokalizacją wiaty na odpady, szamba, studni itp. wraz z opisami
 • wykonanie analizy obszaru oddziaływania inwestycji wraz z opisem
 • wykonanie adaptacji fundamentów do lokalnych warunków gruntowo-wodnych
 • sprawdzenie i przeliczenie konstrukcji w stosunku do aktualnych i lokalizacyjnych obciążeń wiatrem i śniegiem
 • dostosowanie instalacji elektrycznej, sanitarnej do lokalnych warunków technicznych przyłączenia do sieci
 • naniesienie trwałą techniką czerwoną na oryginale projektu wszystkich zmian w projekcie a w przypadku większych zmian wykonanie rysunków zamiennych i dołączenie ich do opracowania
 • uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień oraz opieczętowanie projektu przez projektantów adaptujących posiadających uprawnienia w specjalności architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej
 • przejecie przez zespół adaptujący obowiązków głównego projektanta załączając niezbędne oświadczenia oraz wpisy do okręgowych Izb Inżynierów i Architektów
 • wykonanie informacji BIOZ
 • skompletowanie całego projektu w tomy, oprawienie wraz z numeracja stron i przygotowanie kompletu dokumentów w celu złożenia pozwolenia na budowę.

Zadzwoń do nas lub napisz, a my oddzwonimy z ofertą!
Bezpłatnie skonsultuj wszelkie zmiany oraz skalkuluj indywidualną cenę Twojego zlecenia!