O FIRMIE


4ideA to firma licząca się na kieleckim i krajowym rynku biur projektowych.
Powstała w odpowiedzi na potrzeby wielu ambitnych i wymagających Inwestorów. W 2017 r. zdobyła tytuł „Najlepsi 2017 wśród Architektów w Kielcach” według serwisu Oferteo.

Założyciel i właściciel firmy – mgr inż. arch. Karol Sitarski jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (rocznik 2010), posiada uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń oraz do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Wieloletnia praca, zarówno przy tworzeniu prestiżowych projektów jak i w trakcie realizacji skomplikowanych budów oraz współpraca
z każdym z uczestników procesu budowlanego, pozwoliła zdobyć wiedzę teoretyczną oraz praktyczną i wykorzystać ją do prowadzeniu własnej firmy.

Współwłaściciel firmy – mgr inż. Agnieszka Wychowaniec-Sitarska – absolwentka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej (rocznik 2010), posiada uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej do projektowania bez ograniczeń. Dzięki zdobytemu doświadczeniu przy realizacji różnorodnych inwestycji drogowych możliwe było uruchomienie w firmie drugiego (poza architektonicznym) pionu – drogowego. Powstał pod koniec 2017 r. i od tego czasu opracowuje niezależne projekty branży drogowej a także pomaga współtworzyć projekty architektoniczne.

Od początku swojej działalności zespół „4 ideA” jest zbudowany z doświadczonych projektantów, dzięki czemu świadczymy kompleksowe usługi projektowe w zakresie każdej branży, jak np. architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej, instalacyjnej.

Jesteśmy otwarci na nowe i niebanalne wyzwania, spełniamy oczekiwania Klientów
i zawsze służymy radą, tak aby w możliwie najkrótszym czasie wykonać idealny w opinii Inwestora i zgodny z przepisami technicznymi projekt, który pozwoli zdobyć pozwolenie na budowę.