ADAPTACJE PROJETÓW

 

Czym jest adaptacja i kto może ją wykonać?

Adaptacja jest to kolejny niezbędny etap który musi być spełniony w procesie uzyskania pozwolenia na budowę. Kupno projektu to punkt wyjścia do powstania projektu budowlanego
i jego pierwsza część. Ponieważ projekt gotowy jest uniwersalny, należy go przystosować do warunków panujących na naszej działce oraz wymogów prawa budowlanego.
Reasumując adaptacja polega na dostosowaniu zakupionego projektu do warunków panujących na działce oraz wymogów zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o Warunkach Zabudowy poprzez wykonanie niezbędnych rysunków, obliczeń, opisów.

W skrócie

  • atrakcyjna cena (możliwość negocjacji)
  • realizacje na terenie całego kraju
  • krótkie terminy realizacji – nawet 7 dni
  • ponad 150 adaptacji wykonanych w roku 2016
  • gwarancja zadowolenia