O PROJEKCIE

ROK: 2018
FAZA: Projekt wykonawczy
TYP: Mieszkaniowa wielorodzinna – termomodernizacje
INWESTOR: Publiczny – Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami
LOKALIZACJA: Kielce
POWIERZCHNIA ZABUDOWY:
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA:
ZAKRES OPRACOWANIA:
  • opracowanie koncepcji wielobranżowej
  • opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego branży architektonicznej
  • opracowanie kosztorysów
  • opracowanie przedmiarów
  • opracowanie specyfikacji

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego

wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Jagielońskiej w Kielcach wraz z propozycją kolorystyki elewacji.  Projektant opierając się na zaleceniach wskazanych w audycie oraz uzgodnieniach

z Inwestorem opracował projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jagielońskiej, który w swym zakresie obejmuje:

  • docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia,
  • ocieplenie stropodachu